Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 25.09.2014 IPOPEMA Securities na I miejscu w rankingu najlepszych domów maklerskich

  IPOPEMA Securities zajęła I miejsce w rankingu najlepszych domów maklerskich według inwestorów instytucjonalnych, przygotowanym przez magazyn „Forbes”. Spółka zdobyła najwyższe noty w kategoriach: „profesjonalizm”, „zaufanie do DM”, „jakość obsługi na rynku wtórnym GPW” oraz „jakość obsługi na rynkach zagranicznych”. Wysoko oceniono także rozwiązania technologiczne, zakres oferowanych usług (drugie miejsce na rynku) oraz jakość obsługi na rynku pierwotnym i indywidualne podejście do klienta (trzecie miejsce).

  Ogromny sukces IPOPEMA osiągnęła również w rankingu indywidualnym, skupiającym najlepszych sales-traderów w Polsce. Arkadiusz Łabuńko zajął w nim pierwsze miejsce, a Marcin Stosio drugie. W najlepszej dwudziestce pojawili się jeszcze dwaj maklerzy z IPOPEMY: Łukasz Surowiec oraz Arnold Teterycz

 • 19.09.2014 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 01.09.2014 IPOPEMA na III miejscu pod względem udziału w obrotach na GPW w sierpniu

  Z udziałem rynkowym na poziomie 8,33%, IPOPEMA Securities znalazła się na trzecim miejscu pod względem udziału w obrotach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu.

 • 21.08.2014 Grupa IPOPEMA miała 5 mln zysku w I połowie 2014 r.

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku. W tym okresie, skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 53,8 mln zł, w stosunku do 51,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Grupy wzrósł do poziomu 5 mln zł (z 4,4 mln zł rok wcześniej). W ujęciu jednostkowym, przychody IPOPEMA Securities wyniosły 26,7 mln zł, a zysk netto 5,5 mln zł, w stosunku do 4,7 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • 04.08.2014 IPOPEMA na III miejscu pod względem udziału w obrotach na GPW w lipcu

  IPOPEMA Securities znalazła się na trzecim miejscu pod względem udziału w obrotach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lipcu.

 • 01.08.2014 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 29.07.2014 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 21.07.2014 IPOPEMA Securities współpracuje z Auerbach Grayson

  IPOPEMA Securities rozpoczęła współpracę z Auerbach Grayson – amerykańskim brokerem specjalizującym się w obsłudze transakcji i oferującym usługi analityczne dla inwestorów instytucjonalnych. Współpraca rozszerzy możliwości dostępu inwestorów amerykańskich do polskiego rynku kapitałowego. IPOPEMA Securities jest jedynym partnerem Auerbach Grayson w Polsce.

  W ramach współpracy z IPOPEMA Securities, Auerbach Grayson zaoferuje klientom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych najwyższej jakości analizy dotyczące możliwości inwestycyjnych w Polsce, a także dostęp do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki możliwości obsługi klientów Auerbach Grayson, IPOPEMA Securities będzie mogła dalej rozwijać działalność maklerską w segmencie klientów instytucjonalnych. Do grona klientów Auerbach Grayson należy ponad 500 największych inwestorów instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych.

 • 17.07.2014 Publikacja prospektu emisyjnego J.W. Construction Holding S.A.

  Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji.

  Niniejsze materiały nie są adresowane ani przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio bądź pośrednio, w całości bądź w części wśród osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

  Zastrzeżenia prawne

  W dniu 14 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządzony w formie jednoczęściowego dokumentu w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C (dalej zwany „Prospektem”). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 17 lipca 2014 roku.
  Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce, prawach do akcji oferowanych, praw poboru akcji oferowanych oraz o akcjach oferowanych. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje oferowane zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia instrumentów finansowych.
  Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933).
  Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
  Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane w obrębie żadnego terytorium (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
  Udostępnianie, publikacja oraz rozpowszechnianie zamieszczonych na tej stronie informacji na lub z terytorium Australii, Japonii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych, lub jakichkolwiek innych jurysdykcji gdzie taka publikacja lub rozpowszechnianie byłoby nieuprawnione lub sprzeczne z prawem, jest zabronione.

  Poprzez akceptację niniejszych zastrzeżeń potwierdzasz zapoznanie się z tymi zastrzeżeniami, jak również potwierdzasz, iż zawarte w nich ograniczenia są dla Ciebie zrozumiałe.

 • 01.07.2014 IPOPEMA Securities członkiem giełdy w Bukareszcie

  Na posiedzeniu w dn. 30 czerwca br., zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) przyznał IPOPEMA Securities status członka rumuńskiej giełdy. Na rynku rumuńskim IPOPEMA będzie oferować usługi corporate finance oraz brokerskie (bez otwierania oddziału). Informacja o dacie rozpoczęcia działalności w Rumunii zostanie podana w odrębnym komunikacie. Rumunia to trzeci zagraniczny rynek (obok Węgier i Czech) dla IPOPEMY.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję