Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 08.05.2015 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 05.05.2015 Publikacja prospektu emisyjnego BRASTER S.A.

  PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO PONIŻSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.

  Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną akcji („Akcje Oferowane”) spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach („Spółka”), obejmującą publiczną subskrypcję nowo emitowanych akcji Spółki („Oferta Publiczna”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki („Dopuszczenie”).

  W dniu 04 maja 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem.

  Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.braster.eu) oraz Oferującego (www.ipopemasecurities.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz Ofercie Publicznej.

  Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu oraz ewentualne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej i Dopuszczenia.

  Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

  Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariusza Sprzedającego i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.

  Poprzez wybór przycisku „AKCEPTUJĘ” poniżej, potwierdzają Państwo, że przebywają Państwo na terytorium Polski. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

  Akceptuję powyższe warunki.

 • 29.04.2015 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 09.06.2015 Wezwanie do zapisywania się na akcje spółki Global City Holdings N.V.
 • 30.03.2015 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 19.12.2014 Go West! Piotr Olejniczak i Tomasz Goliński o ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

  W najbliższych latach coraz więcej polskich firm, rozwijając potencjał swoich możliwości, będzie obierało kierunek zagraniczny w celu osiągnięcia ogółnoeuropejskiej, a nawet globalnej skali działąlności - piszą w Parkiecie Piotr Olejniczak oraz Tomasz Goliński z Departamentu Rynków Kapitałlowcyh IPOPEMA Securities. Zapraszamy do lektury całego artykułu. 

  Dokumenty do pobrania:
 • 06.11.2014 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA po III kwartałach 2014 r.

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały br. W tym okresie przychody Grupy wyniosły 78 mln zł, wobec 74,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o blisko 5%. Skonsolidowany zysk netto Grupy IPOPEMA po III kwartałach był wyższy niż w okresie od stycznia do września 2013 r. - wyniósł 6,3 mln zł, w stosunku do 6,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • 23.10.2014 IPOPEMA partnerem konferencji Warsaw Capital Market Summit

  IPOPEMA Securities jest partnerem czwartej edycji konferencji Warsaw Capital Market Summit (dawniej IPO Summit Warsaw i CEE IPO Summit), która odbędzie się w dniach 23-24 października w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Warsaw Capital Market Summit 2014 to międzynarodowa konferencja poświęcona rynkom kapitałowym w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie zgromadzi inwestorów, emitentów, przedstawicieli instytucji finansowych oraz administracji publicznej, a także dziennikarzy ekonomicznych z całego świata.W tym roku Warsaw Capital Market Summit koncentrować się będzie na najważniejszych wydarzeniach i największych wyzwaniach dla rynków kapitałowych w najbliższych latach. Podczas dwóch dni warszawskiej konferencji przedstawiciele największych instytucji finansowych oraz administracji będą wymieniać się doświadczeniami, a także szukać optymalnej drogi rozwoju dla regionu.

 • 09.10.2014 IPOPEMA Securities partnerem merytorycznym studiów podyplomowych z PPP w Szkole Głównej Handlowej

  IPOPEMA Securities S.A. kontynuuje współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach studiów podyplomowych. Spółka również w tym roku otrzymała tytuł partnera merytorycznego najdłużej  w Polsce działającego programu „Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”. Jednym z wykładowców będzie Jarosław Błaszczak, Dyrektor Zarządzający w Departamencie Rynków Kapitałowych IPOPEMA Securities.

  Studia adresowane są do przedstawicieli sektora publicznego (administracji samorządowej i rządowej), sektora prywatnego (przedstawicieli firm, zainteresowanych tematyką) oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest partnerstwo publiczno–prywatne. Zajęcia, w przeważającej części mające charakter warsztatów, prowadzą praktycy - analitycy finansowi, prawnicy, finansiści.

  Zajęcia w ramach VI edycji studiów rozpoczynają się 22 listopada br. – serdecznie zapraszamy!

  Organizator Studiów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
  Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
  www.podyplomowe.waw.pl/partnerstwo_publiczno_prywatne/

  Kierownik studiów: dr Katarzyna Sobiech-Grabka
  e-mail: katarzyna.sobiech@onet.eu
  tel.+48 792-930-379

 • 02.10.2014 Oferta publica voluntara de preluare a RETRASIB SA Sibiu

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję