Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Kontakt

Kontakt
IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
tel. +48 22 236 92 00
fax +48 22 236 92 82
e-mail: ipopema@ipopema.pl 

 

IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000230737. NIP: 527-24-68-122. Kapitał zakładowy: 2.993.783,60 złotych, opłacony w całości.

Kontakt dla mediów i inwestorów

Marcin Kurowski
Dyrektor Operacyjny
Mail: marcin.kurowski@ipopema.pl
Tel: + 48 22 236 92 00
Mob: +48 604 578 748

* Pola obowiązkowe
wyślij »
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że: 1. administratorem moich danych osobowych jest przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107) przy ul. Próżnej 9 („IPOPEMA”); 2. kontakt z inspektorem ochrony danych w IPOPEMA Securities S.A., możliwy jest pod adresem e-mail: iodo.dm@ipopema.pl oraz pod adresem naszej siedziby; 3. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez IPOPEMA i prawidłowej obsługi zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); 4. moje dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym; 5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez IPOPEMA jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; 6. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych; 7. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 8. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9. moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.; 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez IPOPEMA. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w IPOPEMA znajduje się w zakładce RODO.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję