Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Kontakt

Kontakt

IPOPEMA Financial Advisory

tel. +48 22 236 92 68
email: jaroslaw.blaszczak@ipopema.pl

adres:
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. Sp.k.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, iż:

I. Jeżeli skontaktują się z nami Państwo bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub też zrobili Państwo to już wcześniej, to mogą spodziewać się Państwo wiadomości lub telefonu od nas.  E-mail wysłany do nas zostanie zachowany w sposób zgodny z naszymi wymogami dotyczącymi zasad przechowywania danych i kontaktowania się z klientami.

II. Administratorem Danych Osobowych jest IPOPEMA Financial Advisory sp. z o.o. z siedzibą: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa (dalej „Administrator”).

III. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio drogą elektroniczną (marcin.kurowski@ipopema.pl).

IV. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. Realizacji umowy oraz działań podjętych w celu jej zawarcia na żądanie osoby której dane dotyczą  w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody osoby, której dane dotyczą.
2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania Państwa satysfakcji i poprawa jakości oraz zadowolenia ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów;
f) kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz szkoleniowo- treningowych.

V. W innych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonych zgód, w zakresie i celu w nich określonych.

VI. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, jej realizacji, wypełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora bądź świadczenia usług w zakresie utrzymaniu kontaktów biznesowych z podmiotami danych osobowych przez Administratora Danych.

VII. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ust. 2 lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

IX. Państwa  dane  będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz okresów określonych odpowiednimi przepisami, a w przypadku zgody osoby której dane dotyczą do momentu jej wycofania.

X. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

XI. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, kurierom i operatorom pocztowym; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcom IPOPEMA (podmiotom przetwarzającym), pracownikom, współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym itp.

XII. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XIII. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

XIV. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję