Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Nota prawna

Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością IPOPEMA Securities S.A. (IPOPEMA Securities) i chroniona jest prawem autorskim. IPOPEMA Securities posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

Przedstawione materiały nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej, do udzielania których IPOPEMA Securities nie jest upoważniona.

Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje i dane zawarte w serwisie nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji zaistniałych z przyczyn mających charakter siły wyższej lub z przyczyn technicznych lub w wyniku innych okoliczności, niezależnych od IPOPEMA Securities.

Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym, w związku z czym IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji powstałe na skutek tego rodzaju czynników. IPOPEMA Securities w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością IPOPEMA Securities. W takim przypadku IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Serwis może zawierać znaki towarowe (logo) podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

Jeżeli podadzą Państwo nam swój adres e-mail lub też zrobili Państwo to już wcześniej, to mogą spodziewać się Państwo wiadomości od nas. E-mail wysłany do nas za pośrednictwem niniejszego serwisu zostanie zachowany w sposób zgodny z naszymi wymogami dotyczącymi zasad przechowywania danych i kontaktowania się z klientami. Administratorem danych osobowych jest IPOPEMA Securities (dane spółki znajdują się poniżej). Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. W związku z zamiarem korzystania z niniejszego serwisu internetowego użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tego serwisu nie będą zabezpieczone.

IPOPEMA Securities oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, IPOPEMA Securities nie może jednak zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione.

Wszelkie ewentualne opinie i oceny zawarte w niniejszym serwisie internetowym są wyrazem naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinny być traktowane jako rekomendacja czy zachęta do zawierania transakcji. IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie serwisu internetowego i zawartych w nim opinii.

Z przyczyn technicznych lub niezależnych od IPOPEMA Securities, dostęp do niniejszego serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. IPOPEMA Securities nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym są skierowane do podmiotów podlegających prawu polskiemu. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości korzystania z tych materiałów. W szczególności, niniejsze materiały nie są przeznaczone dla „osób amerykańskich” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) i nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio albo pośrednio, w Stanach Zjednoczonych.

Ogólne informacje o IPOPEMA Securities S.A.

IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

tel. +48 (22) 236 92 00

fax +48 (22) 236 92 82

e-mail: ipopema@ipopema.pl 

KRS 0000230737, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-24-68-122, Kapitał zakładowy 2.993.783,60 złotych, opłacony w całości.

IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Organem nadzoru dla IPOPEMA Securities S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. IPOPEMA Securities S.A. należy do grupy kapitałowej IPOPEMA, której podmiotem dominującym jest IPOPEMA Securities S.A.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję