Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 14.07.2010 IPO spółki Harper Hygienics S.A. - przydział akcji

  Pierwsza oferta publiczna spółki Harper Hygienics S.A. - Informacja o dokonaniu przydziału akcji w ramach oferty publicznej.

 • 09.07.2010 IPO spółki Harper Hygienics S.A. - cena sprzedaży i liczba akcji

  Pierwsza Oferta Publiczna spółki spółki Harper Hygienics S.A. - informacja o cenie sprzedaży oraz liczbie akcji oferowanych do sprzedaży w poszczególnych transzach.

 • 30.06.2010 Prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics S.A.

  W dniu 28 czerwca 2010 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics S.A.

  ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji "AKCEPTUJĘ" potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

  W dniu 28 czerwca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka"), sporządzony w formie jednolitego dokumentu ("Prospekt") w związku z: (i) ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie więcej niż 20.468.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1 grosz każda ("Akcje"), przeznaczonych do sprzedaży przez jedynego akcjonariusza Spółki- spółkę Central European Cotton Holdings Limited (Irlandia), oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 51.170.000 Akcji.

  Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 czerwca 2010 roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej elektronicznej wersji Prospektu zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539).

  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz Akcjach i ofercie publicznej ich dotyczącej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w rozdziale "Czynniki Ryzyka". Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia Akcji powinny być podejmowane w oparciu o analizę treści całego Prospektu.

  Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczna oferta Akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a poza granicami Polski Prospekt nie może być traktowany jako jakakolwiek propozycja lub oferta nabycia tych Akcji.

  Ani Prospekt ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie poza Rzeczpospolitą Polską (w szczególności w trybie wynikającym z przepisów Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, lub z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz innych państw, które mogą się do niego stosować w odniesieniu do nabywania Akcji.".

  Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść. 

   

  Dokumenty do pobrania:
 • 23.06.2010 Program odkupu akcji Grupa Finansowa Premium S.A.

  Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizowanego odkupu akcji własnych Spółki GF Premium S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 04.06.2010 Prospekt emisyjny spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

  Prospekt emisyjny spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • 20.05.2010 Program odkupu akcji Grupa Finansowa Premium S.A.

  Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizowanego odkupu akcji własnych Spółki GF Premium S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 04.05.2010 Wideoczat z Zarządem spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

  W związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, zapraszamy na wideoczat z Zarządem spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. - start 5 maja o godzinie 12.30.

 • 22.04.2010 Prospekt emisyjny spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

  W dniu 8 grudnia 2009 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

 • 06.05.2009 Prospekt emisyjny IPOPEMA Securities zatwierdzony przez KNF

  Prospekt emisyjny IPOPEMA Securities zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego

   

   

   

  Dokumenty do pobrania:
 • 16.04.2010 Program odkupu akcji Grupa Finansowa Premium S.A.

  Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizowanego programu odkupu akcji własnych Spółki GF Premium S.A.

  Dokumenty do pobrania:

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję