Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 roku ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm., dalej jako „Ustawa AML”), która zastępuje ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), informujemy, że zmianie ulega definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

  Zgodnie z nowymi przepisami, przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:
  a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  c) członków organów zarządzających partii politycznych,
  d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

  Zwracamy uwagę, że w przeciwieństwie do poprzedniej ustawy, Ustawa AML za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne uznaje również osoby mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

  Ponadto, Ustawa AML wprowadza dwie kolejne kategorie osób - członków rodzin osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w zakresie których niezbędne jest złożenie stosownych oświadczeń w związku z przepisami Ustawy AML.

  Przez członków rodzin osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
  a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

  Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
  a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi (w rozumieniu przepisów Ustawy AML) osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

  W przypadku gdy w Państwa sytuacji występowała konieczność aktualizacji danych wskazanych uprzednio IPOPEMA Securities S.A. w zakresie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub występowała konieczność złożenia oświadczenia w przedmiocie posiadania statusu członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne bądź osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, zwracamy się z uprzejmą prośba o zaktualizowanie ww. danych w Państwa Punkcie Obsługi Klienta.

 • Dostęp do rachunku przez internet

  Od dnia 25 sierpnia 2016 r. IPOPEMA Securities oferuje dostęp do rachunku inwestycyjnego przez Internet (Instrukcja aktywacji dostępu internetowego).


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję